Spolu poskládáme Vaše finance

Pro nové investory


Chcete s námi zhodnotit své peníze a mít je zajištěné nemovitostí? Nabízíme výnos 6,50 - 8,00%.

Atraktivní výnos

  • Pevný úrok od 6,50 do 8,00%.
  • Při využití daňového zvýhodnění pro cenné papíry je srovnatelný úrok 7,65% až 8,00%.
  • Produkt 4 + 2,5 = Jedinečná kombinace daňového zvýhodnění k zachování reálné hodnoty (2,50% na směnce) a pravidelné měsíční výplaty úroku (4,00%).

Spektrum investičních horizontů

  • 1 - 10 let.
  • Směnku je možné odprodat i před její splatností.

Solidní zajištění rizika

  • Bonitní zajištění pohledávkami, jež jsou přezajištěné zástavním právem k nemovitostem v ČR (SK, EU).
  • Emitent je ze skupiny IMMO, jež má 10-ti letou pozitivní historii poskytování úvěrů a spolupráce s investory.
  • Pravidelný reporting na www.immobusiness.cz v sekci pro investory, s chráněným přístupem.

Přihlášení pro investory