Spolu poskládáme Vaše finance

Pro nové investory


Chcete s námi zhodnotit své peníze a mít je zajištěné nemovitostí? Nabízíme výnos 5 - 5.8%.

Atraktivní výnos

  • pevný úrok od 5.00% do 5.80%
  • při využití daňového zvýhodnění pro cenné papíry je srovnatelný úrok 5.00% až 6.82%
  • produkt 4+2 = Jedinečná kombinace daňového zvýhodnění k zachování reálné hodnoty (2% na směnce) a pravidelné měsíční výplaty úroku (4%)

Spektrum investičních horizontů

  • 1, 3 a 5 let
  • směnku je možné odprodat i před její splatností (dle předem stanovených podmínek)

Solidní zajištění rizika

  • bonitní zajištění pohledávkami, jež jsou pře-zajištěné zástavním právem k nemovitostem v ČR (SK, EU)
  • emitent je ze skupiny IMMO Leasing (7 letá pozitivní historie a licence ČNB na spotřebitelské úvěry)
  • pravidelný reporting na www.immoleasing.cz v sekci pro investory, s chráněným přístupem

Přihlášení pro investory